7. Yargı Paketi Maddeleri Nelerdir, Açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi İçeriği Ne?

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 7. Yargı Paket içeriği gündemin öne çıkan mevzularından bir tanesi oldu. Son dakika gelişmelerinde 7. Yargı Paket’ini görenler husus hakkında araştırma yapmak üzere arama motorlarına yöneldi. Adalet Bakanlığı’nın paket üzerindeki çalışmaları tamamlandı. 7. Yargı Paket’inde yer alan hususlar de yavaş yavaş açıklanıyor. Peki 7. Yargı Paketi hususları nelerdir, açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi içeriği ne?

Detaylar içeriğimizde…

Gündemin öne çıkan bahislerinden bir tanesi Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 7. Yargı Paketi ayrıntıları oldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde sunum yapmasının akabinde düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderileceği açıklandı.

7. Yargı Paketi Unsurları Nelerdir?

HaberTürk’te yer alan habere nazaran 7. Yargı Paket’inde yer alan birtakım unsurlar şu biçimde;

1) Konutta ‘çat-kapı’ haciz uygulaması kalkıyor:

a) Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz süreci yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının lakin “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır.

b) Aile bireylerine ilişkin ibadete mahsus yahut ferdî eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm konut eşyaları, haczi caiz olmayan mallar ortasına alınmaktadır. Buna nazaran konutta ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza üzere eşyalar haczedilemeyecek.

c) İcra takibine husus alacağa yetecek ölçüsü aşacak formda (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır. Örneğin borç 50 Bin TL ise 50 Bin TL’lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

7. Yargı Paketi Unsurları Açıklandı mı?

2) Uyuşturucu ile çaba için değerli düzenlemeler:

a) Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı unsurlara yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi hedefiyle, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu husus olarak kabul edilerek bunlar da ceza kapsamına alınmaktadır.Böylelikle anılan unsurların imal ve ticareti cürmünün cezasının alt sonu, 10 yıldan 15 yıl mahpusa çıkarılmaktadır.

b) Uyuşturucu imal ve ticareti ile daha aktif uğraş edilebilmesi için uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti hatası için görevlendirilen zımnî soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses yahut imaj kaydı yapabilmesine imkan sağlanmaktadır.

c) Elkonulan unsurun uyuşturucu unsur olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma etabında sulh ceza hâkimliğince bu hususun müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zarurî hale getirilmektedir. Böylece soruşturma yahut kovuşturmanın mutlaklaşması beklenmeden uyuşturucu hususların imhası sağlanmış olacaktır.

ç) Uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullananlar ile bu hedefle uyuşturucu husus satın alan, kabul eden yahut bulunduranlar hakkında uygulanacak tedavi ve/veya kontrollü hürlük önlemi sürecinin daha aktif işletilebilmesi öngörülmektedir.

Tedavi ve/veya kontrollü hürlük önlemlerine ait uzatma müddeti, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun müddet tedavi ve/veya kontrol altında tutulması sağlanmaktadır.

– Ayrıyeten, Cumhuriyet savcısının, erteleme mühleti içinde uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az iki sefer ilgili kuruma sevk etmesi mecburî hale getirilmektedir.

– Cumhuriyet savcısı tarafından kuşkulu hakkında verilen erteleme kararının kolluk ünitelerine bildirilmesi sağlanmakta ve bu kararın kolluk üniteleri tarafından da şahsen şüpheliye bildirim edilmesine imkân tanınmaktadır.

Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi İçeriği Ne?

d) Kontrollü Hürlük Hizmetleri Kanununa eklenen 12/A hususuyla, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur bağımlılarına mahsus düzgünleştirme önlemleri geliştirilmekte ve yükümlülüklerin takibi bakımından Cumhuriyet savcıları ile kontrollü özgürlük uygulaması kapsamında vazife alan işçinin sorumlulukları detaylı bir formda düzenlenmektedir.

e) Uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanmak kabahatinden hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması mecburî hale getirilmektedir.

Uyuşturucu bağımlısı hatalıların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak

– Ayrıyeten tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine yahut mevcut ceza infaz kurumlarının bir kısmının bu gaye için düzenlenebilmesine imkan tanınmaktadır.

– Tekrar, uyuşturucu kullanmak cürmünden ötürü mahkum olup da kontrollü özgürlüğe ayrılan mahkumlara, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilmektedir.

f) Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin bir an evvel hayata geçirilmesi ve yürütülecek hizmetlerin aksamaması için ilgili Bakanlıkların bütçesine ödenek konulması ve bu konuda işçi görevlendirilmesi tarafında düzenleme yapılmaktadır.

3) Avukatlık ve İsimli Yardım Sistemine Ait Düzenlemeler:

a) Avukatlık mesleğinin birinci beş yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenmektedir.

4) Arabuluculuğa Ait Düzenlemeler:

a) Kira münasebetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), paydaşlığın giderilmesine ait uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, mecburî arabuluculuk kapsamına alınmaktadır.

b) Ticari davalar ve iş kontratından kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, aksi tespit ve istirdat davalarının mecburî arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenmektedir.

c) Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilmektedir.

d) Arabuluculuğa ait Ülkemizin taraf olduğu Singapur Sözleşmesi’nin, iç hukukumuza ahenginin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

5) Göçmen Kaçakçılığı cezaları arttırılıyor:

a) Göçmen kaçakçılığı kabahatiyle daha faal uğraş edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması emeliyle hatanın cezasının alt hududu 3 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır.

b) Göçmen kaçakçılığı cürmü, 6136 sayılı Kanunun ek 12 nci hususu kapsamına alınmaktadır. Böylece, göçmen kaçakçılığı hatası nedeniyle el konulan araç, gereç ve materyalin, ulusal savunma yahut iç güvenlik hizmetleriyle direkt ilgili olması durumunda bunların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı yahut Kıyı Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkân sağlanmaktadır.

c) İsimli süreçler çerçevesinde “yurt dışına çıkamamak” formunda isimli denetim kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe Cumhuriyet başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilmekte ve yönetimin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların hudut dışı edilmesini sağlamak bakımından hakim kararı alabilmesine imkan tanınmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir