Emekli maaşının artışı yasalaştı!

ANKARA (İGFA) – TBMM Genel Şurasında kabul edilerek maddeleşen kanun teklifine nazaran; En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek, Emeklilere verilen bayram ikramiyesi meblağı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, Muharip gazilerin aylıkları ortasındaki farklılıklar giderilecek ve minimum fiyatın net meblağında aylık ödenecek. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi Nisan ayı ödeme devrinden itibaren yayımı tarihinde uygulanacak.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Onur Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, muharip gazilerin aylıkları ortasındaki farklılıklar giderilecek ve minimum fiyatın net fiyatında aylık ödenecek.

Milli Çaba’ya iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilen Türk vatandaşlarının yanı sıra 1950’de Kore’de fiilen savaşa katılmış ve 1974’te Barış Harekatı’nda Kıbrıs’ta fiilen misyon almış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 30 günlük net minimum fiyat fiyatında aylık bağlanacak. Hak sahibinin mevti halinde bu aylık dul eşe yüzde 75 oranında bağlanacak; lakin dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilecek.

Yargıtay birinci lider vekilleri, Danıştay lider vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire liderleri, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile tıpkı olacak halde yine düzenlenecek.

Yargıtay Birinci Lideri, Danıştay Lideri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay birinci lider vekilleri, Danıştay lider vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire liderleri, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı Anayasa Mahkemesi lider ve üyeleri ile eşit duruma getirilecek.

Yargıtay Birinci Lideri, Danıştay Lideri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı, Anayasa Mahkemesi Lideri ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile tıpkı olacak.

Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile zelzele, yangın, sel üzere afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi yahut bunlarla uğraş edilmesi ile meydana gelen ziyanların giderilmesinde yaptığı çalışmalar yahut sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, muvaffakiyet ve faydalık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası verilecek.

Deprem, yangın, sel üzere afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi yahut bunlarla çaba edilmesi ile meydana gelen ziyanların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, muvaffakiyet ve faydalık gösteren yabancı şahıslara cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün muvaffakiyet ve çabayla Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların toplumsal garantilerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere taban fiyatın net fiyatında aylık ödenecek.

Taşkömürü Havzası’ndaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun’da yapılan değişiklikle, taş kömürü havzası dahilinde kalan taşınmazların, belirtilen durumlarda kalıp kalmadığına ait değerlendirmenin kanunun yürürlüğe girdiği tarih yerine zaman tarihi temel alınmak suretiyle belirlenmesi sağlanacak.

Ayrıca, hak sahiplerinin yasal ipotek tesis etmek suretiyle taşınmazlarını isimlerine tescil ettirmelerine ait düzenlemeyle, uygulamada karşılaşılan problemler tahlile kavuşturulacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2012 ve öncesi periyoda ait işsizlik ödeneği müracaatlarına istinaden yapılan ödemelerden fazla ve yersiz ödeme olduğu tespit edilmiş olup bu hususun yürürlük tarihi prestijiyle tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Fazla ve yersiz ödeme dava ve icra takibine husus edilmiş ise tüm ferileri ile birlikte terkin edilerek dava ve icra evraklarının takip ve tahsil süreçlerine devam edilmeyecek. Tahsil edilenler iade yahut mahsup edilmeyecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma kuralıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ödenen 1100’er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Geçici iş durumlarında çalışanların çalışma mühletleri tıpkı vize periyodu içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu mühletin belirlenmesinde yönetim, kurum ve kuruluşun bağlı yahut ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Sürekli emekçi takımlarına yahut kontratlı işçi statüsüne geçişi yapılamadığından süreksiz iş durumlarında çalıştırılmaya devam edilen çalışanların, bağlı bulunduğu toplumsal güvenlik kurumundan yaşlılık yahut emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş kontratlarının sona erdirilmesini mecburî tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bu formda iş mukavelesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının kontratın taraflarına bırakılması amaçlanıyor.

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan süreksiz emekçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet mühleti temel alınarak bu işyerlerinde boş olan daima personel takımlarına geçirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip takım yahut konumlarında bulunan işçi ortasında fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik olarak ek ödeme yapılacak.

Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira olacak.

Muharip gazi aylıkları ile vefatları halinde yakınlarına bağlanan aylıklar ve güvenlik korucularının emekli aylıklarına ait düzenlemeler 1 Nisan 2023’ten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yüksek yargı mensuplarının özlük haklarına yönelik hususları, kanunun yayımını takip eden ay başından, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip takım yahut durumlarında bulunan işçiye yönelik düzenleme ise kanunun yayımını takip eden ayın 1’inde, öbür düzenlemeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Genel Heyette kanuna ihdas edilen yeni hususa nazaran, EYT’li vatandaşların emeklilik süreçlerinin hızlandırılması için Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığında 657 sayılı kanuna tabi işçiye, 1 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri ortasında 3 ay müddetle, ayda 100 saati ve 2023 yılı merkezi idare bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat fiyatının 10 katını aşmamak kaydıyla, fazla çalışma fiyatı verilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir