Ticari kredi komisyonlarına sınırlama

Merkez Bankası’nın bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek fiyatlara ait yöntem ve temeller hakkında bildiride değişiklikler yapan bildirimi bugün Resmi Gazete yayımlandı. Buna nazaran, kredi tahsis fiyatları; birinci limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0.25’ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0.125’ini geçemeyecek.

Limitin artırıldığı durumlarda ek limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis fiyatı alınabilecek. Limit tahsis yahut yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği surece kredi tahsis fiyatı alınamayacak. Azami kredi tahsis fiyatı yıllık olacak ve tahsis edilen limit mühletinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanacak.

Tebliğe eklenen süreksiz unsura nazaran, menkul değer tesisine tabi krediler de bu sınırlamalara tabi olacak.

NAKDİ KREDİLERDEN ALINACAK

Tebliğle kredi kullandırım fiyatı yalnızca nakdi kredilerden alınabilecek. Kredi kullandırım fiyatları, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1.10’unu, rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1’ini geçemeyecek.

Rotatif kredilerin kullandırım fiyatı ilgili devrin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden periyot sonlarında, başka nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilecek. Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım fiyatı, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir