Uzman açıkladı: Olumsuz manipülasyona maruz kalan kişi, suça sürüklenebilir

Şiddet yalnızca fiziki değildir. Birçok vakit insanın ruhunu ruhsal (duygusal) taraftan etkileyen güçlü bir silah haline dönüşüp kişiyi derinden yaralayabilir. Uzun yıllardır baktığı davalarda şahit olduğu şiddet tiplerinden biri olan olumsuz manipülasyon konusuna dikkat çekerek ‘Sessiz Şiddet’ kitabını kaleme alan Avukat ve Bağlantı Danışmanı olan Serra Taşköprü, sessiz manipülasyon ile ilgili birçok ayrıntıya dikkat çekti. 

”Sessizlik ve tepkisizlik bir olumsuz manipüle etme biçimi”

Bir olay karşısındaki sessizliğin ve tepkisizliğin de bir cins olumsuz manipüle etme biçimi olduğunu belirten Av. Serra Taşköprü, “Bu tıp bir manipülasyon fizikî, ruhsal ve zihinsel rahatsızlıklara yol açtığından uygulayıcının, maruz kalanı etrafına hastalıklı bir kişi üzere göstermesi kolay oluyor. Uygulayıcı, maruz kalanı hasta etme emeli gütmese bile maruz kalan bu durumdan dolayı hastalanacaktır” dedi.

”Manipülasyona maruz kalan kişi saf olsa bile suça sürüklenebilir”

Kitabında, olumsuz manipülasyona maruz kalan kişinin temiz olsa bile rahatlıkla kabahatlere sürüklenebileceğini ve bu sayede ortaya çıkan cürüm kanıtlarını uygulayıcının kendisini mağdur göstererek kullanabileceğini anlatan Av. Taşköprü, “Uygulayıcı bazen de maddi manevi çıkar maksadı güder ve bu istikamette tek deva olan manipülasyonu uygulayarak kendisine bağımlı bir kişi yaratma yoluna gider” diye konuştu. 

Olaylar karşısında sessiz manipülasyonu kullananların karşı tarafta yaratabileceği travmalara dikkat çeken Av. Taşköprü, şunları ekledi:

“Sessizlik silahı, karşı tarafı öfkelendirir. Bu öfkenin gittikçe artma durumu olacağından da bu tarafta maruz kalan; hakaret, tehdit, taammüden yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, mala ziyan verme, cebir, huzur ve sükûnu bozma üzere hatalardan yalnız birini ya da birkaçını birden icrai, cürüm olarak işleyebilmektedir. Bilhassa sessizlik silahının hesaplanarak kabahat işlemek amacıyla kullanılabileceği gerçeği ve bu gerçekle intihara teşvik, azmettirme, ihmal suretiyle taammüden yaralama ve öldürme kabahatleri ile kolay cinsel istismar yani cinsel olarak kullanma, araç etme hataları da işlenebilir.”  

”Bu husus hukuksal, ruhsal, sosyolojik ve felsefi olarak irdelenmeli”

Etik dışı olan ve malpraktis olarak kabul edilebilecek, istismar ve şiddet olarak nitelendirilecek tıptaki aşk terapilerinin uygulanmaması gerektiği konusuna dikkat çeken Av. Taşköprü, bu mevzunun hukuksal, ruhsal, sosyolojik ve felsefi olarak irdelenmesi gerektiğini tıpkı vakitte grup ruhuyla bu alanlarda çalışanların bahis üzerinde çalışması için hukukçuları, psikologları, psikiyatristleri, toplumsal hizmet uzmanlarını, ruhsal danışmanları ve sosyologlar ile felsefecileri birlikte çalışmaya davet etti. (DHA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir