Yargıtay’dan dolar kararı! Emsal yerine geçecek

kurunun artmasının öngörülemeyecek bir olgu olmadığına dikkat çeken Yüksek mahkeme; kurlarda yaşanabilecek değişikliklerin davacı tarafça kredi kontratın yapıldığı sırada göz önüne alınması ve basiretli bir tacirin dövizle kredi çekmenin sonuçlarını öngörmesi gerektiğine hükmetti.

İşadamı S.S., Mart 2016’da 4 başka süreç halinde yaklaşık 1 milyon Dolar kredi kullandı. Dolar kurundaki artışla birlikte taksitleri ödemekte zorluk çeken iş adamı, 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Ödeme planları ile davalı bankaya vade sonunda bu meblağların faizi ile birlikte ödenmesinin taahhüt edildiğini ve bu çerçevede bugüne kadar taksitler nizamlı bir halde her ay ödendiğini, lakin ülkede yaşanan ekonomik kriz ile birlikte, Doların Türk Lirası karşısında fahiş paha kazanması ve böylelikle fiiller ortasındaki istikrarın aleyhine orantısız bir formda değiştiğini öne sürdü.

KALAN TAKSİTLER TL ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Sözleşmelerin motamot ifası halinde katlanılması güç bir durumun meydana geldiğini, ödeme zahmetine düştüğünü, taraflar ortasında imzalanan endeksli kredi kontratlarının uyarlanması gerektiğini talep etti. İmzalanan kontratın kredinin çekildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere hakkaniyete uygun olarak uyarlanmasını ve kalan taksitlerin TL üzerinden ödenmesine karar verilmesini, uyarlama sonunda meydana gelecek farkın ödenmesini yahut borcundan mahsup edilmesine karar verilmesini istedi. Davalı banka; davacının mevcut mukaveleye muhalif bir biçimde uyarlama talep etmesinin hukuken mümkün olmadığını, taraflar ortasındaki fiil istikrarının çok ve öngörülemez halde bozulduğu tezinin mesnetsiz olduğunu savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme, Dolar kurunun artmasının öngörülemeyecek bir olgu olmadığı, kurlarda yaşanabilecek değişikliklerin davacı tarafça kontratın yapıldığı sırada göz önüne alınması ve basiretli bir tacirin dövizle kredi çekmenin sonuçlarını öngörmesi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Davacı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı reddetti. Davacı iş adamı bu defa kararı temyiz edince devreye Yargıtay 11. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme, emsal nitelikte bir karara imza attı. Basiretli tacirin dövizle kredi çekerken kur artışındaki artışları hesaba katması gerektiğine dikkat çekerek, mahkeme kararını onadı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir